BEDŘICH SMETANA - VLTAVA


Vltava je druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany. Popisuje tok nejdelší české řeky -- Vltavy. Vltava vznikla mezi 20. listopadem a 8. prosincem roku 1874. Premiéru měla 4. dubna 1875. Sám Smetana o Vltavě řekl: Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, Teplá a Studená Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny, Vltava víří v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále ku Praze, Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátném toku svém v Labi.

More Related Videos

Smetana - Ma Vlast - Mvt 2a - The Moldau - Vltava - Second Queensland Youth Orchestra QYO2

Smetana - Ma Vlast - Mvt 2a - The Moldau - Vltava - Second Queensland Youth Orchestra QYO2

Michael Holmes conducts Smetana Moldau (Vltava) [Sources-Hunt]

Michael Holmes conducts Smetana Moldau (Vltava) [Sources-Hunt]

Michael Holmes conducts Smetana Moldau (Vltava) [Moonlight]

Michael Holmes conducts Smetana Moldau (Vltava) [Moonlight]

Smetana - Moldau - ma vlast - Die Moldau  ( Bedřich / Friedrich Smetana ) Klassische Musik

Smetana - Moldau - ma vlast - Die Moldau ( Bedřich / Friedrich Smetana ) Klassische Musik

Smetana - Ma Vlast - Mvt 3 - Šárka - My Fatherland - Second Queensland Youth Orchestra QYO2

Smetana - Ma Vlast - Mvt 3 - Šárka - My Fatherland - Second Queensland Youth Orchestra QYO2

The Best of

The Best of "Ma Vlast" (My Country) by Bedrich Smetana

Bedrich Smetana: Moldau (Wolf Hoffmann cover)

Bedrich Smetana: Moldau (Wolf Hoffmann cover)

Die Moldau - Bedřich Smetana von Ferenc Fricsay

Die Moldau - Bedřich Smetana von Ferenc Fricsay

Bedrich Smetana - The Bartered Bride - Overture

Bedrich Smetana - The Bartered Bride - Overture